Tiltsuk ki az EU-ból Putyin helyett Cseh Katalint

Bognár Zsolt színművész véleménycikke.

Mennyire jellemző rájuk.

"Tiltsuk ki", "zárjuk be", aztán ott vannak még "azok a kandeláberek" is és így tovább.

Nyomdafestéket nem tűrnek a szavak, melyek feltódulnak bennem, amikor a nyomdaipar pénztárca hizlaló uram-bátyám öleléséből ugyan nehezen szabaduló Cseh Katalin megnyilatkozását olvastam. Hol él ez a teremtés?

A „Tiltsuk ki az EU-ból Putyin embereit” transzparense igazi komcsi tempó, az elefánt mellett oldalazó vörös festékbe pottyant egér dübörgése a hídon.

Forrás: Facebook/Cseh Katalin

Cseh Katalin, a politikusi szakma fortélyainak számos hiánytünetét magán viselő tipikus prototípusa a fellengzős, „megmondom a tutit és azzal le is rendeztük a dolgot” kivagyiságának.

Ő beterjeszt, miközben erjeszt, ő követel, a kérdés, hogy lövet-e, ő kéretlenül oktat, közben idomít és szoktat, csak egy dolog, mit elfelejt, hogy a magyar ember nem felejt.

Akár folytathatnám tovább is rímben Cseh személyiség jegyeinek vázolását, de nem érdemli meg a költőiséget, mert kézenfekvően prózai oka van a személyét érintő, róla alkotott negatív politikusi minősítésemnek.

Ha Cseh ilyen félvállról kitilt bárkit, mert azt elbírja a nyomdaipari termék, akkor sértésnek veszi-e, ha saját analógiájának szem előtt tartásával néhány kitiltási javaslattal én is élnék.

  • Megtiltanám, hogy politikai természetű dolgokban, kinyissa a száját.
  • Nem az EU-ból, de a naprendszerünkből is kitiltanám, ha nem lennék szolidáris a Tejút-rendszer őt befogadni kénytelen egyéb bolygóival.
  • Nem ki - hanem betiltanám azt a gittegyletet, aminek egyik vezető képviselője és véleményem szerint az egyetemes politikatörténet majdani szégyenfoltja, gyors felejtésre ítélt momentuma.

Ha valamikor is az életében lesz módja megismerkedni az „elismer, elfogad, megsegít, magához ölel, megold, részt vállal, elvisel, osztozik” igék jelentésével, akkor szellemi horizontján talán meg fog jelenni a hazaszeretet, a tolerancia és egyéb, a számára eleddig ismeretlen fogalmak lélekemelő nagyszerűsége. A Renew Európa alelnökeként csak ezek jelenthetik számára a tényleges és igazi megújulás.