Szocialista béketábor 2.0

A korosztályom (50) még éppen, a nálunk idősebbek pedig bőven átélhették az államszocialista béketábor és a háborús agresszor kapitalisták küzdelmét.

Most meg a volt két ádáz ellenség házasságát és az abból életre kelt szörnyszülöttek hatalomra kerülését nézhetjük élő egyenesben. Antifák, genderisták, transzizék, pc-fasiszták és az őket támogató óriás techcégek, tőzsdecápák. Övék a világ legerősebb szuperhatalma, és hamarosan övék lesz Európa is.

A Mérce nevű neoszocialista internetes lapot olvasgattam, amikor a szemem elé került az alábbi cikk:

New York-i antifasiszták hiúsították meg a washingtoni zavargásokhoz kötődő csoportok gyülekezését Manhattanben

A cikkre jellemző idézetek:

„New York-i antifasiszták széles koalíciója fogott össze….."

"...közösségi önvédelemmel és örömteli ellenállással tiltakozzanak…"

"A tömeges mozgósítást alulról szerveződő antifasiszta és antirasszista csoportok végezték, hogy feleletet adjanak a szélsőjobboldali megmozdulásra…"

„...ha a Proud Boys és más szélsőjobboldali és fasiszta csoportok megjelennek egy olyan városban, mint amilyen New York, akkor nem a kormányzati épületeket akarják megtámadni, s nem is a kormányzati tisztviselőket, hanem a feketéket, a zsidókat, a bevándorlókat, a melegeket és a fogyatékkal élőket, azaz mindenkit, aki az útjukba kerül”

(Kár, hogy a Proud Boys tagjai között tudhat feketéket, zsidókat, bevándorlókat és melegeket - a szerk.)

Szinte bemásoltam az egész beszámolót, mert nem volt az itt idézett részeknél sokkal több szöveg.

Nem volt például megemlítve, hogy az amerikai elnökválasztást megelőző hónapokban folyamatosan utcai zavargásokat, gyújtogatást, fosztogatást, rendőrök elleni, halálos kimenetelű támadásokat, a közrend és a normális élet megzavarását vetették be Trump ellen, mint a kampány egy elemét. Magyarán erőszakos, fegyveres puccsot szerveztek. 

Forrás: AFP

A magyar szocialista lap csak arról ad hírt, hogy alulról szerveződött antirasszista szervezetek megakadályozták a szerintük fasiszták általuk erőszakosnak jósolt akcióját. Pont. És hurrá!!!!

Nekem rögtön a hidegháború egyik legsikeresebb kommunista propagandatrükkje jutott eszembe, az un. békemozgalom,

amelyik a nyugati kapitalista országokban akár százezres tüntetéseket is képes volt generálni, a balos értelmiségi körökben, egyetemeken ezen zászló alatt ment a szervezés, ami kiváló terepet biztosított a kommunista titkosszolgálatoknak beszervezésre, valamint felforgató akciók operatív irányítására.

Nem pusztán a hír juttatta eszembe ezt az időszakot, hanem a Mérce cikkének nyelvezete is kellett hozzá. Valamikor az 1970-es években íródtak ilyen beszámolók a Népszabadságban, amikor a világ békét és biztonságot akaró ifjúsága szervezett találkozót (szigorúan alulról), ahova minden égtáj felől elindultak a barátság vonatok, hogy a legaktívabb aggódókat és állambiztonsági kísérőiket az aktuális helyszínre szállítsa. Igen, voltak béke és barátság vonatok, amelyek ennek a nemes célnak áldozták idejüket és energiájukat.

A Mérce dolgozó kollektívája maximum könyvekből és filmekből tudhat bármit is erről a korszakról. Ez önmagában még nem lenne baj, de ha az elméleti tájékozódás, ismeretszerzés erős ideológiai beállítottsággal történik, akkor könnyen előfordulhat, hogy a történelem megismétli önmagát.

Magyarán az, hogy a mai szocialista újságírók, akik demokratikus környezetben, független státuszban írnak egy eseményről, pont úgy fogalmaznak, mint a diktatúra idején kötelező beszámolót író szocialista elődjeik.

Persze lehet kifogást találni a párhuzamban, hivatkozva arra, hogy a jelen antirasszista és antifasiszta mozgalmai mások, mint a kommunista titkosszolgálatok felforgató tevékenységének gyümölcseiként létrehozott békemozgalmak, de ez csak elkenése lenne annak, hogy lényegi elemeiben bizony pont úgy működik ez is, ahogy működött az is. Csak a szereplők mások.

Mert valóban,

  • most nem a szovjet világhatalom, hanem a nagytőke áll mögöttük,
  • most nem két világosan, földrajzi és politikai szempontból is jól elkülöníthető világhatalom áll egymással szemben, hanem a fejlett világ szinte minden országában megerősödött idióta eszmerendszer, a balliberalizmus nyer teret, és teremt polgárháborús helyzetet,
  • most nem a dolgozó nép kegyeiért folyik a verseny a kapitalista és a kommunista rendszerek között, hanem a legmodernebb technológiák felhasználásával a népet veszik rá arra, hogy ne magáért, hanem nem létező 72 nemi identitásért álljon ki.

És persze még sorolhatnánk a különbségeket múlt és jelen között, de a lényeg akkor is ugyanaz, ami volt:

most is egy morális álca mögé rejtőzve akarja megkaparintani a hatalmat egy rendkívül veszélyes csoport, és vannak újságírók, akik annyira szerelmesek abba a bizonyos morális álcába, hogy vakon segítenek a mögötte meghúzódó bestiának.