Sorosék a hazai ellenzékkel karöltve igyekeznek egymásnak ugrasztani a romákat és magyarokat - 2. rész

Sorozatunk második részében megnéztük, hogy a spekuláns milyen szervezeteken keresztül valósítja meg sajátos romapolitikáját.

 • Sorra vettük, hogy mely szervezeteken keresztül finanszírozza, szervezi és neveli ki a saját roma közösségeit Soros házi alapítványa, az Open Society Foundations.
 • Az OSF Roma Kezdeményezések Irodája (Roma Initiatives Office) a Soros Birodalom romaügyi zászlóshajója, Mensur Haliti vezetésével, aki több interjúban is elégedetlenkedett a roma hatalomgyakorlásban elért eredmények miatt.
 • A CEU-n belül is működik egy Romani Program, amely képzés alapja természetesen szintén a tehetséges roma diákok érzékenyítése lehet, hiszen az ösztöndíjasok hallgatnak Gender Studiest, Nacionalizmust, Politikatudományt, Jog, valamint Emberi jogok tárgyakat is. De a Soros Egyetemen belül, a Bibó Szabadegyetemen jelenleg is fut egy  Cigány problémától a roma emancipációig" címet viselő kurzus.  Ez is jól mutatja, hogy Soros birodalma kiemelt jelentőséget tulajdonít a romák érzékenyítésének.
 • A CEU-n létrehozták a Critical Romani Studies folyóiratot, amely szintén nem a békés egymás mellett élést hivatott szolgálni, hanem sokkal inkább a romák hergelését.Fórumot biztosít az aktivista-kutatók számára, hogy vizsgálják a faji elnyomást, a kirekesztés különböző formáit, az egyenlőtlenségeket és az emberi jogi jogsértéseket a romák körében" — írja a kiadvány önmeghatározása.
 • Az European Roma Rights Centre (ERRC) jogvédő szervezet fő tevékenységét a gyöngyöspataihoz és a korábbi részben említett nyíregyházi huszártelepi iskolai ügyhöz hasonló stratégiai perek indításában fejti ki.
 • A Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) a romák oktatását hivatott támogatni Kelet-Európában, Soros kifogyhatatlan erszényéből. A szervezet vezetésében olyan, nem túl kedves régi ismerősöket is találunk, mint Göncz Kinga, volt SZDSZ-es politikus.
 • A ERIAC — European Roma Institute for Arts and Culture berlini székhelyű és a magyar Junghaus Tímea által vezetett szervezet, amelynek a legfőbb célja ugyanúgy a tehetséges romák felkarolása. Az ERIAC legfőbb szerve a Barvalipe Akadémia, amely valójában praktikusan egy aktivistaképző.

Sorozatunk első részében megírtuk, hogy a Soros Birodalom a romákkal kapcsolatos aktivizmusát már több mint harminc éve űzi, és a jogvédelem álcája alatt számos gyanús jel utal arra, hogy az álcivilek és a vele cinkos hazai ellenzék valódi szándéka nem a  jogvédelem, hanem sokkal inkább a feszültségkeltés, az uszítás.

Most megnézzük, hogy Soros pontosan milyen szervezeteken keresztül is igyekszik megvalósítani sajátos romapolitikáját.

Soros György
Soros György

A Gyurcsány-párti és ifjú SZDSZ-es — momentumos — politikusok nyilván érezve az erőt, nem véletlenül állnak ezen a téren is a Soros Birodalom oldalára. Hiszen az amerikai filantróp évek óta komoly építkezésbe fogott, és mára egy igen jelentős szervezetrendszer dolgozik a romák „érzékenyítésének” ügyén is.

Nézzünk meg néhány főbb intézményt ezek közül!

 • Az OSF Roma Kezdeményezések Irodája (Roma Initiatives Office) a Soros Birodalom romaügyi zászlóshajója, a fő szerv, amelynek az alapja az oktatás, azaz a romák érzékenyítése. Az oktatás legtöbb szintjén lehet pályázni, sokféle programot támogatnak kisebb és nagyobb gyerekek iskolai segítésére.

Mensur Haliti, az iroda vezetője úgy nyilatkozott, hogy „Lehetőségeket és támogatást kell adnunk a roma fiatalok közös vágyának, hogy megtörjék a status quót…” 

— tüzelné a romákat az irodavezető.

Mensur Haliti
Mensur Haliti

Egy másik interjúban Haliti arról panaszkodott, hogy

Az elért eredmények és befektetések ellenére még nem történt áttörés az erős és hatékony roma hatalomgyakorlás terén.
 • Nem csak a OSF, hanem Soros Egyeteme, a CEU Romani Programja is élen jár a roma hallgatók befogadásában. Pályázhatnak ösztöndíjra, és aki elnyeri, az akár teljesen ingyen is tanulhat.

A Romani Program keretében többszintű felkészítést adnak:  a roma fiatalok tíz hónapos angol nyelvi és orientációs képzésre is jelentkezhetnek, ami után nagyobb eséllyel tudnak MA- vagy PhD-szinten továbbtanulni, ha már van alapdiplomájuk.

A képzés alapja természetesen itt is a roma diákok érzékenyítése lehet, hiszen az ösztöndíjasok hallgatnak Gender Studiest, Nacionalizmust, Politikatudományt, Jog, valamint  Emberi jogok kurzusokat is. 

Ez pedig szintén azt jelzi, hogy egy kellően sorosista szemléletmódot kívánnak a roma diákok számára átadni. A céljuk az, hogy kizárólag a saját céljaikra kiválóan használható roma aktivistákat képezzenek az ösztöndíjasaikból.

A CEU-n persze többször is felbukkant a korábbi cikkünkben már megemlített Niedermüller Péter is, aki úgy tűnik, megnyerte magának ezt a területet a spekulánstól, és vitte is „becsülettel", amíg polgármester nem lett a VII. kerületben.

 

A Romani Studies vezetője, Kocze Angéla nyíltan el is mondta, hogy céljuk egy világra (az ő perspektívájukból) nyitott elit kinevelése, akik képesek lesznek azután politikai-gazdasági-társadalmi szinten befolyást gyakorolni.

Hogy pontosan hogyan gondolják el a befolyásszerzést, arról nem szól a fáma, de vannak olyan elképzeléseink, hogy nem biztos, hogy tiszták a szándékaik.

 • A CEU-n belül létezik a Roma Graduate Preparation Program is, amely egy tíz hónapos, intenzív programon keresztül a kiemelkedő eredményekkel rendelkező roma diákokat karolja fel.

Forrás: romanistudies.ceu.edu
Forrás: romanistudies.ceu.edu

Minden felvételt nyert diák teljes ösztöndíjat kap a program idejére, a CEU kollégiumában lakhatnak, és minden költségüket térítik.

 • Sorosék ebbéli céljait tovább erősíti a CEU-n létrehozott Critical Romani Studies folyóirat, amelyből eddig mindössze három szám jelent meg, de ahogy a címe is mutatja, ez sem a békés együttélést, a beilleszkedést preferálja, hanem a kritikát és erős aktivizmust. Ezt a képet tovább erősíti, hogy szerzői a CEU antirasszista, feminista, LMBTQ és baloldali kutatói közül kerülnek ki.

Nagyon érdekes megfogalmazás, hogy a folyóirat „fórumot biztosít az aktivista-kutatók számára, hogy vizsgálják a faji elnyomást, a kirekesztés különböző formáit, az egyenlőtlenségeket és az emberi jogi jogsértéseket a romák körében”.

Persze még véletlenül sem a békés egymás mellett élést vagy a roma fiatalok teljes felzárkózását a többségi társadalomhoz...

Forrás: CEU
Forrás: CEU

A folyóirat szerzői az antirasszista, feminista, LMBTQ és baloldali kutatók közül kerülnek ki. Főszerkesztője: Rövid Márton, a CEU posztdoktori kutatója, aki a romaügyekkel kifejezetten sokat és sokféle nézőpontból foglalkozik.
 • European Roma Rights Centre  (Európai Roma Jogok Központja Alapítvány) is beilleszkedik a sorba, amely zászlajára tűzte a romákat sújtó rasszizmus és az emberi jogaik megsértésével szemben való fellépést. Fő tevékenységüket a stratégiai pereskedés, kutatások készítése révén végzik el. Nem meglepő módon számos Magyarországra vonatkozó ferdítő, túlzó, illetve már nem is aktuális videó szerepel az oldalukon, például a gárdisták vonulása stb. 

 

 • Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund)

  2005-ben alapított pénzalap, amelynek célja, hogy a Kelet-Európa roma közössége számára oktatási támogatást nyújtson. Az oktatást a legszélesebb értelemben veszik, a megfogalmazott cél a szegregáció csökkentése.

  Természetesen itt is méretes apparátus áll rendelkezésre. Svájcban van a központ, de működnek irodák Magyarországon, Montenegróban, Romániában, Szerbiában, valamint Szlovákiában is. A projekt maga pedig kiterjed Albániára, Bulgáriára, Boszniára, Csehországra, Koszovóra, Észak-Macedóniára, Moldovára, Oroszországra, Törökországra és Ukrajnára is.

  A magyar és nemzetközi vezetésében ott találunk egy nem túl kedves régi ismerőst is, Göncz Kingát.

Forrás: Roma Education Fund
Forrás: Roma Education Fund

 • ERIAC — European Roma Institute for Arts and Culture

Az ERIAC egy nagyon érdekes, globális politikamegváltoztató szándékkal létrehozott romaügyi civil szervezet. A Nyílt Társadalom Alapítvány és az Európa Tanács közösen hívta életre. Vezetője egy magyar nő, Junghaus Tímea.

A szervezet elsősorban ugyanúgy oktatással foglalkozik, mint a fenti szervezetek, és célja — papíron — a roma kultúra és identitás elfogadtatása össztársadalmi szinten.

Egyik legutóbbi közgyűlésükön közölték, hogy politikai céljaik is vannak, elmondásuk szerint ez a diszkrimináció és a rasszizmus csökkentése.

Hogy mennyire fontos a romák érzékenyítése Sorosnak, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ERIAC alapításánál személyesen is jelen volt, sőt lapjában, a New York Timesban is beszámolt az örömteli alkalomról.

Forrás: New York Times
Forrás: New York Times

A szervezet egyik legfontosabb szervezeti egysége a Barvalipe Akadémia, ami praktikusan egy aktivistaképző.

Az interszekcionalitás jegyében olyan  „kiemelt fontosságú témákkal is foglalkoznak, mint a roma feminizmus vagy az LMBTQ-mozgalom.

 • A CEU-n tavaly indult a Bibó Szabadegyetem, amely projekt a politikai pártokban, civil szervezetekben és a politikai nyilvánosságban tevékenykedő fiatalok számára indult, célja pedig a részt vevő fiatalok politikai kommunikációs fejlesztése. A program a Friedrich Ebert Stiftung — német szociáldemokrata pártalapítvány — támogatásával valósul meg.
A szabadegyetem jelenleg futó egyik kurzusának a neve a „CIGÁNY PROBLÉMÁTÓL A ROMA EMANCIPÁCIÓIG címet viseli. A kurzust pedig fentebb már említett szereplők: Kóczé Angéla és Rövid Márton tartják.
CEU kurzus
CEU kurzus

A vírushelyzet miatt ezek a beszélgetések és az előadások is az internetre költöztek, így a nagyközönség is betekintést nyerhet a felmerülő témákba.

Látható, hogy gyakorlatilag egy egész hadsereg foglalkozik a romák ügyével, akik sok pozitív cél és jelszó mögé rejtőzve érzékenyítik a romákat.