Méltó ünnep: Mondj nemet a lelki éhezésre!

A karácsony valódi ünnep, a szó szoros értelmében. Örömhírt kaptunk, Isten megtestesült, és ebből egy sor nagyszerű dolog következik. Vigadjunk! Szívvel és lélekkel.

Mi a karácsony valódi üzenete? Azt a kevésbé vallásos emberek is tudják, hogy karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. A fény világba érkezését, Isten megtestesülésének ünnepét, az örömöt, a békességet, a családot, a gyermekségét, az otthont és a szülőföldet. Ezeket mind egyszerre.

A kommunizmus 45 éve alatt a karácsony ünnepét központi utasításra megpróbálták megfosztani vallásos üzenetétől, spirituális értelemben semlegessé akarták tenni. Ilyen ostobaság is csak a kommunisták fejében foganhatott meg. Születésnapot ülni az ünnepelt említése nélkül? És lásd mi lett a megfeszített munka gyümölcse:

mára a karácsony jórészt elvesztette eredeti tartalmát, a nyugati társadalmak többsége egy nagyobb lélegzetvételű eszem-iszomként ünnepli. Sok esetben a magukat gyakorló kereszténynek vallók is legfeljebb a díszletekkel emelik be Jézust az ünnepbe, illetve éjszaka elsétálnak az éjféli misére beköszönni az újszülöttnek.

A karácsony valódi ünnep, a szó szoros értelmében. Örömhírt kaptunk, Isten megtestesült, és ebből egy sor nagyszerű dolog következik. Vigadjunk! Szívvel és lélekkel. Hogy mi ez az örömhír?

  • A karácsony egyik legfontosabb öröme, hogy Jézus Krisztusban Isten testté lett, társunkká vált a földi vándorlásban. Többé nem vagyunk egyedül, velünk marad a világ végezetéig.
  • Ádám engedetlenségében az ember halandóvá vált, Krisztus engedelmességében új életet kaptunk. Azért született a világra, hogy beteljesítse üdvözítő küldetését, amit az Atya rábízott. Ez a történet a karácsonnyal kezdődik.
  • Jézus az Isten dicsőségét osztja meg velünk, az ember méltóságot kapott Isten megtestesülése által. A régi ember többé nem létezik.
  • Jézus megszületett, életével pedig példát ad. Példát arra, hogy bár emberré lett az Ige, ennek ellenére a szellemit tartja előtérben. Mi, emberek sokkal többet érünk Isten szemében, mint a puszta testünk. A lelkünk Istentől származik, ez pedig annak a garanciája, hogy a Fennvaló ügyel arra, ami hozzá tartozik, ami az ő tulajdona. Mi pedig arra kell ügyeljünk, hogy szándékosan vagy szándékon kívül nehogy elutasítsuk Isten segítségét. Figyeljünk Isten akaratára, az ünnepek előtti felkészülő időszakok éppen jó alkalmak arra, hogy meghalljuk a szavát.
  • A keresztény ember legfőbb kötelessége keresni és megismerni Istent. Jézus azért testesült meg számunkra, hogy személyesen tanítson, és ezen keresztül érthetőbb legyen Isten, azaz az Atya akarata.
  • Isten Szent Fián keresztül megnyilvánult számunkra, úgy, hogy hasonlóvá lett hozzánk. Nekünk pedig törekedünk kell arra, hogy hasonlóak legyünk hozzá. Igazából ez a kereszténység lényege, ez a keresztény mint kifejezés értelme:

KrisztusT követő.

Forrás: AFP

Isten Fiát követjük, hozzá hasonlóak akarunk lenni, utánozzuk. Azt akarjuk keresztényként, hogy hasonlóak legyünk Jézus Krisztushoz.

  • Krisztus testet öltött, köztünk élt, és nem mellékesen megalapította az egyházát, amelyet Péterre, a kősziklára épített. Krisztus állítólag nem háromszor kérdezte Pétert arról, hogy:
szeretsz Te engem?

Hanem két különböző kifejezéssel kérdezett rá a szeretetre. Hajlandó vagy értem tenni, azaz cselekvő szeretet van benned, vagy csak rajongással szeretsz? Péter gyarló módon csak rajongással, érzelmileg szerette a Mestert. A keresztények ideálja a tevőleges szeretet, a szeretetből jó cselekedetek kell hogy származzanak.

Nos, a lényeg, hogy ne hagyjuk elterelni a figyelmünket az ünnepek valódi jelentőségéről! Egy átverés áldozatai lettünk, elhitették velünk, hogy lehet az ünnepelt nélkül is ünnepelni. Nem lehet.

Így történik az meg, hogy a test jóllakik, miközben a lélek folyamatosan éhezik.

Persze nem könnyű felismerni karácsony ünnepének lényegét. Jézust saját népe sem ismerte fel. Pontosabban nem ismerte fel benne a Messiást, ezért inkább kínhalálra ítélték. Nekünk sincs egyszerű dolgunk a felismerésben, ne hibáztassuk hát magunkat!

Azt azonban senki nem engedheti meg magának, hogy lustaságból vagy bármilyen indokkal elutasítsa a lélek táplálását.

És apropó lelki táplálék és szeretet, kereszténység és a többi nagyszerű szó, amiket szeretünk. Cselekvő szeretet nélkül lelki alultápláltságban szenvedünk, ezért hizlaljuk fel magunkat bátran lelkiekben. A jó kövér lélekkel pedig vegyük észre a szükségben szenvedőket, mert ez is a Krisztus utánzás része.

Áldott ünnepet!

Ez nem prédikáció, ez törpölés az ünnepek ünnepén. De amúgy tegyen mindenki úgy ahogy akar. Isten létezik, nélküle élni pedig értelmetlenné teszi a mi létünket.