Ki urinált a medencébe?

Az mi kompániánk mostan méltóságos tekintetét fordíja ama beste kozák uradalomban dúló háborúságra, es múlat végén a hitványaknak. Nyáridővel meleg jő, s a koszban úszó jámbor zselléreknek fürdenie kell. S mi vesszük örömben mi fördőnket, hogy a magyar lábfotbal legott szárnyal magosan!