Gyurcsány megpróbált Orbán Viktor bőrébe bújni, és hazafias-keresztény üzenetekkel állt elő évértékelőjén

"Az az ember, aki kormányon kimondottan a történelmi egyházak ellensége volt, most Saulból Pállá változott". Értékeltük a Demokratikus Koalíció elnökének 40 perces mutatványát.

Hogy miről szólt Gyurcsány Ferenc idei évértékelője? Beszédében rengeteg témát érintett, így lényegében nem mondott semmit. Azonban nem is a szavak valós jelentésén, a tartalmon volt a hangsúly.

Sokkal érdekesebb volt azt megfigyelni, hogy az ellenzék vezére immár évek óta araszolgat abba az irányba, hogy szemkilövető bűnözőből valahogy egy baloldali-hazafias-keresztény Orbán Viktorrá formálja a karakterét a választók szemében.

Gyurcsány Ferenc ezzel a törekvésével újra csak megelőzte baloldali versenytársait.

Régi igazság, hogy az ellenzéki táboron belül mindenki, minden egyes meghatározó szereplő és pártvezér Orbán Viktor akar lenni. Őt tekintik az egyetlen érvényes viszonyítási pontnak, hozzá képest határozzák meg magukat, alakítják a politikai arcélüket, és gyakran saját szájuk ízére formálva veszik át a miniszterelnök üzeneteit is.

Gyurcsány azonban az utánzás művészetében egy sokkal magasabb szintre lépett. Itt most nem arra gondolok, hogy a DK alapító évek óta nyilvános évértékelőt tart, majmolva a műfaj hazai meghonosítóját, Orbán doktort.

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

Az orbánosodni vágyó törekvés abban érhető leginkább tetten, hogy Gyurcsány

nyilvános beszédeiben egy ideje hazafias-keresztény üzeneteket fogalmaz meg. Korábban is előfordult, hogy nemzetről, nemzeti érdekről beszélt, ma azonban már közös keresztény örökséget emlegetett.

Az az ember, aki kormányon kimondottan a történelmi egyházak ellensége volt, most Saulból Pállá változott.

Megjegyzem, dicséretet érdemel, ugyanis minden bűne ellenére a lopott nemzeti-keresztény gondolatokat sokkal érthetőbben formálta meg a maga módján, mint a jobboldali kereszténynek mondott Márki-Zay Péter.

Gyurcsány ráérzett a korszellemre, érti a Fidesz sikerét, érti, hogy ma Magyarországon nem érdemes kiállni a politikai piacra nemzeti és keresztény tartalmú üzenetek nélkül. Ez jórészt a Fidesz politikájának a sikerét dicséri, nemzeti minimumot teremtettek bizonyos világnézeti kérdések tekintetében:

a nemzeti - keresztény gondolat értékké vált a társadalmi többsége számára.

 

Ez nem azt jelenti, hogy a Fidesz kormányzása alatt milliók váltak vallásilag közömbösökből gyakorló keresztényekké, egyszerűen elfogadták a kormány értékkínálatát.

Ez pedig történelmi siker.

Ezt értette meg Ferenc is, ez a magyarázata annak, hogy mai beszédében közös keresztény örökségről beszélt.

A teológiai fejtegetések közben azt hiszem Márki-Zay számára is elhelyezett egy bújtatott üzenetet, amikor Máté evangelistát idézte:

„nem lehet egyszerre két urat szolgálni, a keresztény Istent és a Mammont.”

Talán Márki-Zay is megértette, hogy a Mammon szolgálatában vállalt feladatai nem teszik lehetővé a keresztény színezetű tévelygést.

Mint egyenrangú partnert amúgy is Ferencet illeti annak a joga, hogy Istennel felvegye a hivatalos diplomáciai kapcsolatot, megtiltva azt, hogy az Örökkévaló beavatkozzon az áprilisi választások tisztességes lebonyolításába.

Gyurcsány tehát egy tele-evangelista felkészültségével magyarázta a Szentírást hívei számára. Ez azonban fáradságos feladat a közegükben.

Ez a fáradtság látszott ma Ferencen. Egy megviselt és elgyötört ember benyomását keltette. De legalább az öltönye kifogástalan volt. Erre még ma is sokat adnak a DK-ban. Ezzel képesek voltak ellensúlyozni a pártvezér fizikai feslettségét.

A kifejezést egyébként Gyurcsány is többszőr használta beszéde közben.

A szótári jelentése alapján a feslett az anyag elhasználtságára utal, átvitt értelemben azonban erkölcseiben kétes értékű nőt jelent.

Gyurcsány Ferenc szerint a magyar kormány feslett. Na nem úgy, mint egy darab szövet, sokkal valószínűbb, hogy a kormányban egy buja nő képét látja.

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

Ez a dolog azonban meg kell maradjon Gyurcsány Ferenc legszemélyesebb magánügyének! A kormánypártok irányába ébredt érzéki képzelgéseit bent kellene tartania a halószobájában, a szexualitás semmilyen esetben nem lehet politikai kérdés. Még akkor sem, ha az ellenzék vezérében gerjednek természetellenes vágyak a kormány iránt!

Éppen ez a jobboldal viszonyulása a szexuális kisebbségeket érintő kérdésekben. Mindent szabad, ami a másik fél beleegyezésével történik, senkinek nincs joga ítélkezni a másik felett, ellenben a furcsa vágyakból és szokásokból nem lehet politikát gyártani.

Gyurcsány Ferenc mindezek mellett a többi ellenzéki párttal közösen elvégzett munkát is méltatta. Elmondása szerint

„Nagyszerű dolgot tett most ez az ellenzék. Gondoljanak vissza, hogy honnan indultak ezek az ellenzéki pártok, nem egy közülük az elmúlt 10 évben alakult. Melyek voltak a céljaik, kit tekintettek riválisnak, hogyan hittek magukban, és kivel szemben fogalmazták meg sokszor magukat? És ma ez a hat párt együtt van. Ez nagyszerű politikai és emberi teljesítmény.”

Igen, ez a siker és a teljesítmény baloldali definíciója. A hat párt zsigeri gyűlöletet táplál egymás iránt, alapvetően egymás ellenében jöttek létre, azonban 12 év alatt nem sikerült számottevő bázist építeniük, ezért most összefogtak, hogy hátha hatalomra kerülnek.

Hat sikertelen formáció összeadta mindenét, hogy legyőzze az egyetlen érdemi támogatottsággal rendelkezőt.

A futottak még kategória összes szereplője összefogott az aranyérmes ellen. Mert ez szerintük sportszerű.

A beszéd végén Ferenc a kvantumfizikáról kezdett el beszélni. Ekkor remény ébredt a szívemben, hogy ez a beszéd sem ér véget kabarészerű jelenet nélkül. Azt hittem, hogy a tudományos fejtegetés majd átcsúszik valami olyasmibe, ami majd újra hónapokig szórakoztatja a magyar közvéleményt.

Sajnos nem fúrta bele magát eléggé mélyen a témába, így unalmas anekdotázásba fulladt beszédének ez a része.

A kommunisták ezzel újra meglopták a nemzetet. Megfosztottak minket attól az örömtől, hogy őszintén és önfeledten nevessünk a legújabb gyurcsányi performanszon. Rengeteg vidám pillanatot loptak el tőlünk.

Pedig a potenciál megvan Ferencben. Bár a lehetőség mellett valami más is ott kell lötyögjön a DK vezér vérében ahhoz, hogy sikerrel hozza valódi önmagát. Azt a figurát, akin őszintén tudunk nevetni.