Erős összefonódások az európai és Soros György romaügyi hálózata között

Az amerikai spekuláns több mint három évtizede építgeti a romaügyekkel foglalkozó hálózatát, a célja egy saját értelmiségi réteg kiépítése volt, akiket a spekuláns saját céljaira tud mozgatni. A szándékai itt sem tiszták, félő, hogy a vitathatatlan pozitív tettek mögött, feszültségkeltő hátsó szándék húzódik. Soros szervezeti hálójával párhuzamosan létezik egy döntési jogkörrel rendelkező, felelős európai szervezetrendszer is. Ami pedig aggasztó, hogy a két oldal között folyamatos az átjárás, és párkapcsolatok, összejáró barátságok vetik fel az objektív döntéshozatal hiányának gyanúját.

 • A Kontra új cikksorozatot indít, amelyben bemutatjuk Soros György amerikai milliárdos európai roma ügyekkel foglalkozó hálózatát. Feltárjuk azt, hogy az európai roma vezetők milyen módon kötődnek a milliárdos spekuláns szervezeteihez, különös tekintettel a Nyílt Társadalom Alapítványra (OSF). Megvizsgáljuk, hogy e roma vezetők milyen tisztségeket töltenek be, vagy esetleg töltöttek be olyan fontos nemzetközi szervezeteknél mint az Európa Tanács, az Európai Unió, vagy az EBESZ. És fordítva
 • Rávilágítunk a romahálózaton belüli összefonódásokra, illetve arra is, hogy e hálózat tagjai milyen mértékben távolodtak el saját roma gyökereiktől.
 • Soros György romaügyekkel foglalkozó szervezete az alábbi NGO-kból tevődik össze: Nyílt Társadalom Roma Kezdeményezések Irodája (OS-RIO), Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézetet (ERIAC), European Roma Rights Centre (ERRC) és a Roma Oktatási Alap.
 • De a romák felzárkóztatásával számos, döntési jogkörrel rendelkező, nemzetközi szervezet is foglalkozik.  Például: az Európa Tanács, ennek keretén belül a Roma and Travellers Team, a European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network, az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága és az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR).
 • A fenti, meghatározó döntési pozícióban lévő szervezeteknek számos olyan munkatársa van, akik dolgoztak Soros valamelyik szervezeténél, illetve az Európa Tanácsnál, az Európai Bizottságnál és az EBESZ-ODIHR-nél is. Ez a tény széleskörű összefonodásokra, nepotizmusra világít rá.  
 • Zeljko Jovanovic az ODIHR-nél kezdte, majd az OSF-nél folytatta. Vagyis ő is jó példa a két oldal közötti átjárásra, vagyis hogy a döntési jogkörrel rendelkező szervezettől átmennek a Soros romaügyekben járatos szervezethez. Jovanovic jelenleg az OSI-RIO igazgatója, illetve az ERIAC igazgatótanácsának elnöke.
 • Jovanovic párja, az ERIAC rendezvényein gyakran feltűnő Aurora Ailincăi az Európa Tanács főtitkárának a romaügyekért felelős különleges megbízottja. Ő tehát pont a másik oldalon ül, mint Jovanovic.
 • Érdemes megemlékeznünk Jelena Jovanovic-ról is, aki a CEU kutatási munkatársa, valamint az Európai Parlament rasszizmusellenes és sokszínűségért felelős csoportjának koordinátora. Korábban ő is megjárta a másik oldalt, hiszen szakpolitikai és kutatási koordinátor volt az uniós szervekkel és a Soros-féle Roma Oktatási Alappal együttműködő ERGO-nál.
 • Gabriela Hrabanova a fentebb már említett Európa Tanács vonatkozó szervének, az ERGO-nak az igazgatója, illetve kuratóriumi tagja a Soros-pénzzel kitömött budapesti Romédia Alapítványnak. Továbbá konzultatív tanácsadója az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatóságának. Vagyis neki is mindkét irányba van bekötése.
 • Isabela Mihalache a CEU-n tanult, majd projektmenedzser lett a budapesti OSF-nél. Ezt követően igazgatóhelyettes lett a Soros-féle ERRC-nél, majd az ENSZ és az Európa Tanács keretén belül foglalkozott roma ügyekkel. Később az Európai Hálózat a Rasszizmus Ellen (ENAR) nevű, az EU és az OSF által finanszírozott NGO-nál dolgozott. Onnan ment át az ERGO-hoz, ahol jelenleg vezető szakpolitikus.
 • Érdekes színfoltja a hálózatnak az ERGO rendezvényein néha megforduló Romeo Franz EP-képviselő, aki póttagja a Soros embereitől hemzsegő EP LIBE Bizottságának.
 • Dan Doghi a kolozsvári OSF roma központjának a programkoordinátoraként kezdte, majd az EBESZ-hez köthető ODIHR romaügyi kapcsolattartója lett, később pedig a romániai Roma Oktatási Alap igazgatójává, majd budapesti Roma Oktatási Alap felsőoktatási programvezetőjévé lépett elő. Jelenleg az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága diszkriminációellenes és romaügyi koordinációs osztályának a csoportvezetője.
 • Lavinia Banu pályafutását az ERGO-nál kezdte, majd a Soros-féle RIO-hoz került. Most éppen az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságának romaügyi koordinátora, és Hrabanova ERGO-igazgató egyik legjobb barátnője. A baráti viszony felveti az összeférhetetlenség gyanúját.
 • Érdemes beszélnünk kicsit Iulius Rostas-ról is, aki egész eddigi életében Soroshoz kötődött. A CEU-n tanult, majd nemzetközi koordinátor lett az ERRC-nél, aztán igazgató az OS-RIO-nál. Később vezette a CEU Roma Tanszékét, jelenleg vendégtanár a Soros-egyetemen, mivel Budapestről Berlinbe költözött, ahol tagja lett az ERIAC igazgatótanácsának.

Hogyan épül fel a hálózat?

Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa már több évtizede keményen dolgozik, a romákat érintő hálózat kiépítésén, amelyeknek főbb szervezeteit sorra vesszük az alábbiakban.

 • Nyílt Társadalom Roma Kezdeményezések Irodája (OS-RIO): Európa-szerte aktivistákkal és közösségekkel dolgozik azon, hogy a romák esélyegyenlőségét biztosítsák a lakhatás, a foglalkoztatás és az oktatás terén. Legalábbis ez a marketingszöveg. Ezenkívül összehangolják az együttműködést a Nyílt Társadalom Alapítványokkal. A RIO munkája arra épül, hogy az elmúlt 30 évben az OSF roma és romabarát „civil” szervezeteknek nyújtottak különböző jellegű támogatásokat.

Aktivitásuk középpontjában a romák politikai részvételének az előmozdítása áll. Célul tűzik ki olyanok kinevelését, akik később vezetővé válhatnak a saját közösségükön belül.  Az ERIAC-al, a Soros-féle Roma Oktatási Alappal és a Roma Vállalkozásfejlesztési Kezdeményezéssel együttműködve támogatják a roma fiatalokat, akik szeretnék megismerni kulturális örökségüket, be akarják fejezni egyetemi tanulmányaikat, és később jó munkahelyet szeretnének találni. Természetesen a CEU-n is foglalkoztak a témával, ezt az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) és az RIO finanszírozzák.

A hangzatos, és kétségtelenül jó szándékú kezdeményezések, hátsó szándékának gyanúja azonban gyakorta felmerül a fenti sorok olvasójában. Méghozzá egy rejtett polgárháborús szándék gyanúja. De erről később.

 • Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézetet (ERIAC): a német kormány, az Európa Tanács és Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa 2017-ben hozta létre, székhelye Berlinben található. Az ERIAC célja, hogy erősödjék a 12 milliós roma közösség sokszínű művészetének és kultúrájának „láthatósága". A szervezet vezetője egy magyar roma nő, Junghaus Tímea.

Az ERIAC-ot a kritikusai pénznyelőnek tartják, amelynek nem sok köze van a hétköznapi romák világához. Erről azonban a következő részünkben, egy belsős kritika alapján is be is számolunk.

 

 • European Roma Rights Centre (ERRC): az OSF romaügyi szatellit szervezete, amit 1996-ban alapítottak. Jogvédő-aktivista tevékenységet végez szerte Európában továbbá stratégiai pereskedést folytat nemzetállami és nemzetközi bíróságok előtt. Az ERRC államonként aktivista hálózatot szervez és ezeken keresztül tájékozódik egy-egy ország helyzetéről, a kirívó emberi jogi jogsértésekről. Kutatásokat is folytat, vitairatokat fogalmaznak meg. Magyarországon régebben főleg a Jobbik tevékenységét támadták.
 • Roma Oktatási Alap: az OSF és a Világbank által 2005-ben létrehozott pénzalap, amelynek célja, hogy a Kelet-Európa roma közössége számára oktatási támogatást nyújtson. Az oktatást a legszélesebb értelemben veszik, cél a szegregáció csökkentése. Budapesten van a központjuk, de működnek irodák Montenegróban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában. A projekt maga pedig kiterjed Albániára, Bulgáriára, Boszniára, Csehországra, Koszovóra, Észak-Macedóniára, Moldovára, Oroszországra, Törökországra és Ukrajnára.

A továbbiakban bemutatjuk a felelős, döntési jogkörrel rendelkező európai romaügyi szervezeteket.

 • Roma and Travellers Team: a strasbourgi székhelyű Európa Tanács szerve, amelynek feladata az esélyegyenlőség megteremtése, a társadalmi integráció előmozdítása és a diszkrimináció, illetve a cigányellenesség legyőzése. A csoport arra buzdítja az Európa Tanács tagállamainak kormányait, hogy tekintsék a sajátjuknak és alkalmazzák a szervezet emberjogi normáit. Van terve a romák integrációjának elősegítésére. A Tanácsnak van kormányközi szakértői bizottsága, illetve vannak közös programjaik az Európai Unióval, az együttműködés formája a Roma EU-CoE Joint Actions.[7]
 • European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network: egy európai roma hálózatszervezet, amelyet 2008-be hoztak létre. Érdekképviseleti munkája mellett a hálózat nyilvános kampányokat szervez, támogatást nyújt a roma aktivistáknak, illetve tanulási és közösségi tereket is fenntart. A hálózat nemzeti és európai szintű tevékenységeket is folytat.

Néhány példa az ERGO Network tevékenységeire és eredményeire az elmúlt évekből:

 • A romaellenesség elleni küzdelem a jövőben létrehozandó, illetve már meglévő uniós programok keretén belül.
 • Egy átfogó tanulmány kiadása a koronavírus-járványnak az Európai Unió területén és a nyugat-balkáni térségben élő, vándorló életmódot folytató, illetve roma közösségekre gyakorolt hatásairól, mely külön fejezetet szentel az oktatásnak.
 • Az ERGO Network reakciói az EU gyermekjogi stratégiájára és az európai gyermekgarancia létrehozására irányuló javaslatra, valamint a szociális jogok európai pillérének megvalósítására irányuló cselekvési tervre, illetve e dokumentumok kiértékelése.
 • A Roma Civil Monitoring pilot projekt elindítása az európai uniós országok nemzeti roma integrációs stratégiáinak megvalósításának nyomon követésére, melyet az ERGO a Roma Oktatási Alappal és más érintett felekkel együttműködésben hajt végre.

Az ERGO-nak Európa-szerte több mint 30 roma vagy romabarát tagszervezete van, ebből három található Magyarországon. Ezek a következők: Pro-Cserehát Egyesület, Autonómia Alapítvány, Romaversitas Alapítvány.

Információink alapján Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, az értékekért és átláthatóságért felelős cseh liberális biztos, illetve Helena Dalli egyenlőségért felelős máltai szocialista biztos romaügyekben csak és kizárólag az ERGO-val hajlandóak tárgyalni. Az ERGO befolyása a Bizottság mellett az Európai Parlamentben is megnőtt, idéntől teljes egészében átvették a testületben a Roma Week szervezését.

Ez a rendezvény a gyakorlatban abból áll, hogy az uniós roma vezetők egymást dicsérik, a kritikus hangokat pedig kizárják a Roma Weekről.

 • Az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága: A Bizottságon belül ez a szervezeti egység felelős a jog érvényesülésére, a fogyasztói jogokra és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szakpolitikákért. A főigazgatóságnak van egy diszkriminációellenes és romaügyi koordinációs osztálya. A Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság a következő területekre vonatkozó uniós szakpolitikákat alakítja ki és hajtja végre:
 • az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unió és az uniós tagországok által;
 • a nem, faj vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság stb. alapján történő megkülönböztetés tilalma;
 • a személyes adatok védelme az EU egész területén;
 • a bírósági eljáráshoz való jog jogi nehézségek esetén, bárhol az EU-ban;
 • a fogyasztók védelme és érdekérvényesítő képességük javítása.

A Bizottságon belül ez főigazgatóság két politikus szakterülete: a belga liberális Didier Reynders jogérvényesülésért felelős biztosé és a máltai szocialista Helena Dalli egyenlőségért felelős biztosé.

 • Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (EBESZ-ODIHR): Az EBESZ egy kormányközi szervezet, amely 1975-ben jött létre a Helsinki Záróokmány aláírásával. Eredetileg a Kelet-Nyugat párbeszéd első számú terepe volt. A szervezet tagja Európa összes országa, illetve a volt Szovjetunió valamennyi tagállama, továbbá Kanada és az Egyesült Államok. A székhelye Bécsben található. Az EBESZ-en belül 1990-ben jött létre a varsói székhelyű Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR).

A hidegháború után, az ODIHR megalakulása által az EBESZ súlypontja az ember- és kisebbségjogi témákra helyeződött át. A kisebbség alatt elsősorban közép-kelet-európai romákat kell érteni, a szervezetnek van romaügyi kapcsolattartója. A jogvédelem mellett a szervezet első számú konkrét feladata az EBESZ tagállamaiban a választási megfigyelés. Az április 3-i magyar országgyűlési választáson az ODIHR egy teljes körű megfigyelési misszióval volt jelent.

Az EBESZ nevében az ODIHR készít előzetes jelentést a kampányról, illetve később a választási lezajlásáról.

Soros romahálózatának kulcsemberei

Zeljko Jovanovic szerbiai roma származású aktivista, aki berlini székhelyű Nyílt Társadalom Roma Kezdeményezések Irodája (OS-RIO) igazgatója. Jovanovic az OSF-nél végzett munkája mellett az ERIAC igazgatótanácsának elnöke, valamint tagja a European Council on Foreign Relations (ECFR) és az ASPEN Intézetnek.

 

A ECFR nevű lobbiszervezet a Magyar Nemzet szerint találkozási pont, ahol a két Soros, György és Alexander, illetve Gerald Knaus, a fizetett lobbistájuk és egy sor magyar balliberális politikus útja keresztezi egymást. A magyar balliberális politikusok a következők: Bajnai Gordon, Ficsor Ádám, Szigetvári Viktor, Korányi Dávid és Dessewffy Tibor. Vagyis a Datadat nevű balliberális cégcsoport megalkotói.

Soros és Knaus közösen vettek részt az ECFR megalapításában. Az ECFR 2019-ben 4,5 millió dollárt kapott Soros alapítványától az Origo és a V4NA hírügynök cikke alapján. 2017-ben az OSF 2,34 millió fontot adott az ECFR-nek. Az OSF tekinthető az ECFR fő finanszírozójának. Soros Györgynek jelennek meg az ECFR felületén írásai.

A The Aspen Institute szerepel a OSF kifizetési listáján. A The Aspen Institute 2016 és 2018 között 590 ezer dollárt kapott az OSF-től, míg a The Aspen Institute Germany 2017-ben több mint 347 ezer dollár támogatásban részesült.

Jovanovic 2006-ban csatlakozott a Nyílt Társadalom Alapítványhoz, ezt megelőzően a fentebb már bemutatott EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) volt a projektmenedzsere Varsóban. Olyan személyekkel van közös fotója mint Soros György, Alex Soros, Aleksandar Vucic szerb elnök, Michael Roth akkori Európa-ügyi szociáldemokrata államtitkár (ő jelenleg a Bundestag külügyi bizottságának az elnöke)

 

(A RIO egyik rendezvényén jelen volt Zeljko Jovanovic, Dobrev Klára, Vera Jourová EU-biztos, Michael Roth és David Sassoli volt szocialista EP-elnök.)

 

Aurora Ailincăi román nemzetiségű, az Európa Tanács főtitkárának a romaügyekért felelős különleges megbízottja. 2021-től pedig a Tanács Európai Történelemtanítási Obszervatóriumának ügyvezető igazgatója. Már 2013 óta az Európa Tanács különböző szakosodott szerveinél dolgozik, vezető pozíciókban. 2014-ig programkoordinátor volt roma ügyekben, ezt követően 2019-ig a strasbourgi szervezet keretén belül működő Roma and Travellers Team egységvezetője volt, majd 2021-ig osztályvezető-helyetteseként tevékenykedett ugyanitt.

 

Aurora Ailincăi és Zeljko Jovanovic egy párt alkotnak. Ezen a szinten egy párkapcsolat az összefonódás, és akár a korrupció melegágyaként működhet.  Különösen, hogy a hölgy az Európa Tanács befolyásos vezetője roma ügyekben, míg Jovanovic Soros legfőbb romaszervezetének vezetője.

Jelena Jovanovic szerbiai roma nő, aktivista. Fő érdeklődési területe a nemi (gender) és etnikai alapú, rendszerszintű diszkrimináció metszéspontjának számító interszekcionalizmus. Külön foglalkozik a roma nőkkel, akik a médiában és az akadémiai szférában találhatóak. A CEU-n a következő mesterképzést végezte el: Master in Women and Gender Studies, a diplomáját személyesen Soros Györgytől vette át.  Ezt követően Jovanovic szakpolitikai és kutatási koordinátor volt a brüsszeli ERGO-nál, onnan ment át az Európai Parlamentbe, ahol jelenleg rasszizmusellenes és sokszínűségért felelős csoportjának (ARDI) a koordinátor. Emellett a CEU Politikai Tanulmányok Központjának a kutatási munkatársa is.

 

(Jamen) Gabriela Hrabanova csehországi cigány ember- és romajogi aktivista, 2017 áprilisa óta az Európa Tanácshoz köthető ERGO igazgatója. Hrabanova 2011 óta tevékenykedik az ERGO-nál, előtte a cseh kormányhivatal részét képező Kisebbségi Ügyek Roma Tanácsának volt az irodavezetője. A 2009-es cseh uniós soros elnökség keretén belül szerepe volt az EU-s roma integráció 10 pontja elfogadtatásában, illetve az EU Roma Platform első ülésének megszervezésében. Ezzel párhuzamosan az akkori cseh miniszterelnök által vezetett Roma Tanács titkáraként tevékenykedett.

 

Hrabanova-nak magyar kötődése is van, hiszen  kuratóriumi tagja a budapesti székhelyű, az ERGO-val és a Roma Oktatási Alappal partneri viszonyban álló, szintén Soros pénzzel kitömött Romédia Alapítványnak.

Továbbá konzultatív tanácsadója a bécsi székhelyű Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatóságának, illetve az ERGO hálózathoz tartozó, brüsszeli székhelyű RomaReact online digitális térképészeti platform alapítója. Hrabanovának van közös képe Niedermüller Péterrel.

Isabela Mihalache romániai cigány aktivista, aki 2020 óta az ERGO-nál vezető szakpolitikus. Mihalache az ERGO keretén belül részt vett az EU roma stratégiájának a kidolgozásában. Továbbá projektkoordinátor a következő helyeken: Romani Women, Power of Change in the Western Balkans and Turkey, Chachipen és a Roma Civil Monitor. Mihalache a CEU-n végezte el a mesterképzést, egész pontosan a következőt tanulta: Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies.

2003 és 2009 között vezető programmenedzser volt a budapesti Nyílt Táradalom Alapítványnál. 2009-2011 között igazgatóhelyettes volt az OSF romaügyi szatellit szervezeteként működő European Roma Rights Centre-nél (ERRC). 2012-ben az ENSZ nőügyi és nemi esélyegyenlőségért felelős szakosodott szervének készített jelentést a Moldovai Köztársaságban élő roma nők helyzetéről. 2014-2018 között romákkal foglalkozó projektmenedzser volt az Európa Tanácsnál. Később a brüsszeli székhelyű Európai Hálózat a Rasszizmus Ellen (ENAR) nevű, az EU és az OSF által finanszírozott NGO-nál dolgozott.

2020 júliusában társszerzője volt egy, a The Brussels Times-ban megjelent cikkben, amelyben kiállt a BLM és George Floyd emléke mellett, kísérletet téve arra, hogy az amerikai feketék helyzetét párhuzamba állítsa az európai romákéval, rendszerszintű rasszizmust és egyéb, az Egyesült Államokban divatos kifejezéseket felsorakoztatva.

Romeo Franz roma (szinti) származású német zenész, ember- és romajogi aktivista. 2018 júliusa óta a német Zöld Párt színeiben európai parlamenti képviselő. 2003 és 2013 között tagja volt a Német Szintik és Romák Központi Tanácsának. Tagja az EP LMBTQ érdekképviseleti szervezetének és a rasszizmusellenes, illetve sokszínűségért felelős csoportjának (ARDI), továbbá az EP Kulturális és Oktatási Bizottsága első alelnöke, illetve póttagja a Foglakoztatási és Szociális Bizottságnak, valamint a LIBE Bizottságnak is.

 

Dan (Pavel) Doghi romániai cigány közszereplő, aki az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága diszkriminációellenes és romaügyi koordinációs osztályának a csoportvezetője. Doghi 2000-2003 között a Soros Alapítvány részét képező roma közösségek kolozsvári központjának volt a programkoordinátora. Gyakornokként dolgozott a Public Interest Law Initiative-nél és a Columbia Egyetem – Budapesti Jogi Központ programjában (2003-2004). 2004 és 2011 között az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) volt a romaügyi kapcsolattartója. 2013 és 2015 között a Soros-féle Roma Education Fund romániai igazgatója volt. 2012 és 2018 között a budapesti Roma Oktatási Alap felsőoktatási programvezetőjeként tevékenykedett.

Lavinia Banu romániai cigány aktivista, aki jelenleg az Európai Bizottság (EB) Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága romaügyi koordinátora. Banu 2014 novemberében kezdett el dolgozni az Európai Bizottságnak, először mint szakpolitikai asszisztens, 2018 januárjától lett a Bizottságnál szakpolitikai tisztségviselő. 2014-ben Zeljko Jovanovicshoz hasonlóan az Open Society RIO-nak volt a munkatársa. Ezt megelőzően az ERGO részét képező RomaReact munkatársa volt, akárcsak Gabriela Hrabanova.

Információink alapján Banu és Hrabanova ERGO-igazgató közeli barátnők, úgy tudjuk, hogy együtt szoktak járni nyaralni, a privát közösségi oldalaikon közös fényképeik is vannak.

A baráti viszony felveti az összeférhetetlenség gyanúját.

Lavinia Banu 2013 folyamán részmunkaidős tanácsadó volt a RIO-nál. 2018 októberében részt vett az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága által szervezett konferencián, amelynek a témája roma lakosság körében tapasztalt egészségügyi és lakhatási egyenlőtlenségek voltak.

A konferencián jelen volt két Soros-közeli figura is: Vera Jourová, illetve a tanácsadója, Monika Ladmanova genderjogi aktivistával, a prágai Soros Alapítvány volt munkatársa; továbbá Aurora Ailincăi is.

Iulius Rostas romániai cigány közszereplő. 2000-2001 folyamán a CEU-n tanult, majd 2002-ig a Soros-féle European Roma Rights Centre-nél (ERRC) nemzetközi koordinátor volt, 2002 és 2008 között pedig a Nyílt Társadalom Roma Kezdeményezések Irodájának (OS-RIO) volt az igazgatója. Ezt követően a román kormányzati szervként működő, kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézetnél dolgozott. 2012 és 2016 között a budapesti Corvinus Egyetemen volt vendégtanár, 2016 és 2019 közötti időszakban vezette a CEU Roma Tanszékét. Jelenleg vendégtanár a CEU-n, a közösségi oldalai alapján 2021-ben Budapestről Berlinbe költözött.Iulius Rostas neve szerepel a berlini székhelyű ERIAC igazgatótanácsának tagjai között.