Az NKE komoly "hiányosságokat" állapított meg Frölich rabbi plágiumgyanús dolgozatában

Az egyetem vizsgálóbizottságot állított fel a Kontra által kirobbantott ügyben, a testület szerint a munka tele volt szabálytalan hivatkozásokkal.

Ahogy megírtuk, Frölich Róbert plágiumgyanúba keveredett, ugyanis a 2005-ben írt disszertációja számos ponton szó szerint egyezik Howard M. Sachar könyvével. De legalább ekkora probléma, hogy a rabbi elfelejtette a kompletten átvett (tükörfordított) bekezdéseit lehivatkozni.

 

Cikkünk megjelenését követően megkerestük a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogutódját, az NKE-t, akik kissé lassan, két héttel később reagáltak. 

Válaszukban ismertették, hogy Frölich Róbert 2005-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szerezte meg doktori fokozatát summa cum laude minősítéssel. Értekezése a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem akkori doktori szabályzatának értelmében megfelelt az elvárt követelményeknek. „2005-ben nem volt még elterjedt a plágiumkereső szoftver használata és az akkori rendelkezések értelmében nem volt kötelező olyan rendkívül körültekintő egyezésvizsgálatot lefolytatni, mint ma az NKE-n" - tették hozzá.

Majd a lényegre rátérve elárulták, hogy az egyetem vizsgálóbizottságot hozott létre az ügyben, és mint válaszukból kiderült, a testület komoly szabálysértéseket állapított meg Frölich dolgozata kapcsán. 

„Az Egyetem ügyben illetékes, a plágiumgyanú kivizsgálására összehívott bizottsága, az aktuálisan használt plágiumkereső szoftver (Turnitin) – mely kizárólag azonos nyelvű internetes forrásokból dolgozik, így az említett tükörfordítással átvett szövegrészek általa való ellenőrizhetősége korlátozott – használatával lefolytatott vizsgálat eredményeként megállapította, hogy

az Ön által hivatkozott oldalakon valóban nem történt meg a szabályszerű hivatkozás.

Ezen elemek mennyisége azonban nem számottevő a dolgozat 150 oldalt meghaladó terjedeleméhez képest, valamint tartalmukat tekintve többnyire olyan tudományos vagy történelmi tényekre mutatnak, amelyek nem befolyásolják döntő mértékben a PhD-dolgozat tudományos értékét.

A doktori dolgozat szerzője 16 egyéb helyen konkrét hivatkozással él Howard M. Sachar művére, így nem állítható, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyná az eredeti szerzőt és annak szellemi termékét. A fentiek alapján, a lefolytatott vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az Ön által is jelzett és valósan megjelenő hiányosságok ellenére a doktori dolgozat összességében a szerző sajátjának tekinthető."

Habár az első cikkben csak pár bekezdést emeltünk ki - és azokról a vizsgálat is kiderítette, hogy hivatkozás nélkül átvett részek - a program, ami csak azonos nyelvű forrást képes keresni, nem talált több ilyen gondolatot. De erről megkérdeztük az egyetemet is, hogy csak azt az öt „esetet" vizsgálták, vagy esetleg többet? Felmerül tovább a kérdés, hogy

ha mára szigorodtak az NKE doktori követelményei, és amiatt szabadkoznak, hogy 2005-ben más volt a helyzet, akkor ma átmenne-e a főrabbi munkája a rostán?

A helyzet a következő: hiába ismeri el az egyetem, hogy most már szigorúbb az ellenőrzés, és a dolgozat valóban komoly hiányosságokkal küzd (ráadásul a vizsgálóbizottság is összeült az ügyben, erősen rezeg tehát a léc), szerintük Frölich mégsem méltatlan a doktori címre.