A Donáth-dinasztia sötét titkai

Bár senki nem tehet a felmenőiről, Donáth László büszkén hivatkozik rájuk - és úgy tűnik, tetteiben Anna is büszkén vállalja fel a kommunista nagyapa örökét.

Művészcsaládokban volt szokás a felnövő, feltörekvő színész- vagy zenészgyerekekre olyasmit mondani, hogy

Most már Annát nem úgy ismerik, mint a Donáth László lányát, hanem Lászlót ismerik úgy, mint a Donáth Anna apját!

Na, lassan a magyar politikai életben is hasonló formálódik.

Pedig a Momentum agresszív, magyarellenes fiatal EP-képviselőnőjének családi háttere jóval gazdagabb és érdekesebb annál, hogy csak úgy rutinból átfussuk a Wikipédián – pedig alig pár mondatban felsoroltak legalább hat neves értelmiségit; egyszerű napszámosokat, munkásokat nem látunk.

Kötelező udvariassági kör az elejére: a családjáról, pláne a felmenőiről nem tehet senki – ám mivel apja, Donáth László is büszkén és meglehetősen nagy terjedelemben taglalta parlamenti önéletrajzaiban származását, elődei vélt és valós érdemeit – rájuk elsődleges inspirációként tekintve –, nekünk is tanulságos kicsit mélyebbre bújni ebben a családtörténetben. Pláne, ha esetleg bárki rosszindulatúan párhuzamot vélne felfedezni már a sokadik generáció után is.

Donáth László
Donáth László Forrás: MTI/Mohai Balázs

Nem mintha értenénk hozzá, de tudományosan is egyre inkább elfogadott a Hellinger-féle családlélek-elmélet (családfelállítás) – ahol bizony az unokák a nagyszülők tetteiért, hibáiért vezekelnek, sorsukat öröklik, életüket újraélik. Talán itt is mégis egy módszeresen alátámasztható, generációkon keresztül átörökített családi hajlamról beszélhetünk?

A Donáth-vonal

Donáth László (1955) eredetileg evangélikus lelkész, de a III. kerület MSZP-s parlamenti képviselőjének is megválasztották 1994-ben. A Csillaghegy–Békásmegyeri Evangélikus Gyülekezet egyik tisztségviselője többek között feleségével, Muntag Ildikóval és a metodista lelkész Iványi Gáborral együtt. 1996-os bemutatkozásából azt is megtudhatjuk, hogy Medgyessyhez vagy Bajnaihoz hasonlóan ő se volt párttag (csupáncsak MSZP-s politikus). És közéleti tevékenységét nem is tartja politizálásnak!

Szülei sorsán keresztül kora gyermekkorától fogva élete részévé vált a politika, tevékenységét ugyanakkor ma sem tartja politizálásnak. Nem volt, és jelenleg sem tagja pártnak. Normatív értékűnek az evangélium etikáját, a hegyi beszédet, Jézus példázatait, röviden a közvetlen teokráciát tartja. Szociáletikai meggyőződésének alapja a lutheri és a lutheránus antropológia, valamint a S. Kierkegaard, P. Tillich, D. Bonhoeffer és H. Zahrnt munkásságával fémjelzett teológiai liberalizmus.

Sokat nem értettünk a bekezdés további részéből, de azért ízelítőül itt felejtettük a T. Olvasónak a kicsit tudálékosra sikerült egyes szám 3. személyű önbesorolást. Érezd, paraszt, milyen művelt vagyok Én!

Egész életére, így tanulmányaira is jellemző a külső szemmel ellentmondásosnak tűnő kettősség, sőt: többpólusúság. V. Bálint Éva így konferálta fel még Nagy Imréék újratemetése után a vele készült interjúban:

Az ön édesapja, Donáth Ferenc, kommunista-zsidó em­ber volt. Édesanyja, Bozóky Éva híres szász evangélikus csa­lád sarja, ön gyakran vesz részt zsidó—keresztény párbeszéde­ken, szertartásokon. Maléter Pált búcsúztatva elmondta, hogy ő kommunista is volt.” (Magyar Hírlap, 1989. július [22. évfolyam, 152-177. szám] 1989-07-08 [158. szám])

Donáth Ferenc illegális kommunistaként kezdte, már 1932-ben bekapcsolódott a kommunista diákmozgalomba. Tagja volt az antifasiszta Márciusi Frontnak, 1945-ben az Országos Földbirtok-rendezési Tanács alelnöke, majd 1948-ig a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára volt. A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének titkárságvezetője, majd Kádárékkal együtt elítélték. 1956-os Nagy Imre-párti szerepvállalása miatt őt is elítélték, de végül 1960-ban egyéni kegyelemmel szabadult. Figyelem: még Göncz Árpád is csak három évvel később szabadulhatott, általános amnesztiával!

Ha a „földbirtokrendezés” fogalma és  lényege nem volt egyértelmű, elég csak ránézni Donáth Ferenc 1969-es könyvének, a Demokratikus földreform Magyarországon címére és bevezetőjére: „A tanulmány a feudális nagybirtokrendszer megszüntetésének története”

Ha valakit érdekel még a nagypapa munkássága, nagyon szép összefoglalót olvashat a Vasárnap.hu-n a kuláktalanításon át legszebb rákosista megnyilvánulásaiig, ahol az ellenséget döglődő patkánynak, Rákosit pedig bölcs vezérnek nevezte.

Visszatérve a „fiúra” és életútjára: Donáth László az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának magyar–izraeli baráti tagozatának a tagja, az Evangélikus Teológiai Akadémiát elvégezve a Heidelbergi Egyetemen, majd a Zsidó Tudományok Főiskoláján tanult; a posztgraduális teológiai képzés mellett judaisztikai tanulmányokat folytatott. Állítása szerint ráadásul a Wesley Károly (sic!) Teológiai Főiskolán is tanított, bár mi csak Wesley János Főiskoláról tudunk. Nem baj, hátha olyan is volt.

Donáth László tehát úgy tűnik, tényleg aztán mindenből felkészült – minden felekezetből kiművelte magát, mintha csak felnőtt megtérőként, neofitaként túl akarna kompenzálni: egyfajta férfi Lukácsi Katalin...

Mindemellett 1979-től segédlelkészi, majd lelkészi poszton járta körbe az országot: Budapestről Miskolcra, Ózdra és környékére helyezték – végül 1988-tól látszott megállapodni, amikor a III. kerület északi részére, Csillaghegyre került.

Egy 2006-os interjúban szerényen így emlékszik vissza egyházi- és kormányzati lobbitevékenységére:

„Nagy vívmány volt, amikor 97-ben Medgyessy Péter akkori pénzügyminiszternél elértem, hogy az szja-törvény egyik mellékletében módosítsák a szöve­get. A hívőktől származó pénz az­óta adómentes, függetlenül attól, hogy az százezer vagy tízmillió forint. S hogy a hála nem egyhá­zi kategória, arról csak annyit: a református egyházon kívül sen­ki sem köszönte meg, hogy ezt kilobbiztam. Sem a katolikusok, sem a zsidók, pedig a zsidókárta­lanítási ügyben is eljártam. Mond­hatnék példázatot a Bibliából is. Jézusnál tíz leprásból egy vissza­jött megköszönni a gyógyulását, nálam százból jött vissza egy. Jézus hatásosabban működött.” (ADT: Napló, 2006. október [62. évfolyam, 231–255. szám]) 2006-10-15, 40. szám, Vasárnapi Napló)

Nem megyünk bele itt részletesebben, de Donáth Lászlót a bíróság 2021-ben bűnösnek mondta ki becsületsértésért – emellett az ügyészség aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés miatt emelt vádat ellene.

Mindebből mi igaz, mi nem – nem tudhajuk, de az árulkodó lehet, hogy wikipédiás szócikke már csak gyermekről, Annáról tudósít, holott van még neki másik kettő. Talán ők inkább el szeretnének határolódni ellentmondásos megítélésű apjuktól, mi több: az egyházkerület püspöke sem járult hozzá ezután, hogy Donáth László továbbra is lelkészként szolgálhasson  az egyházban.

Forrás: Wikipédia. Hova tűnt a másik két gyerek?
Forrás: Wikipédia. Hova tűnt a másik két gyerek?

A Muntag-vonal

Donáth Anna édesanyja Muntag Ildikó (1954), aki Facebook-profilja alapján szintén nem olyannak tűnik, mint aki férjével vagy Annával otthon sokat vitatkozna politikán: akad bőven momentumos, nolimpiás, Iványi Gábor-os tartalom, de azt a megható videót is kiposztolta, ahol Göncz Árpád mandátumának lejártakor  Bródy János és Koncz Zsuzsa zenélt a visszavonuló elnök tiszteletére.

kapcsolódó

Családjáról nem sok lényeges derül ki, legfeljebb annyi, hogy vannak rokonai a mai Szlovákia területén, akikkel tarzanos németséggel próbál kommunikálni nyilvánosan, írásban.

Érdekesebb, hogy mindezek mellett ő is régóta aktív szervezője, tagja a békásmegyeri gyülekezetnek: konkrétan bibliodráma-foglalkozásokat vezet, vezetett rendszeresen évtizedekig.

A korabeli nyomtatott és archivált médiát böngészve kicsit viccesen hat, ahogy 1991-ben csak cinkosan „A szülő”-ként hivatkozik rá a Köznevelés Folyóirat – hát, szigorúan véve végül is még civil volt akkor.

ADT: Köznevelés, 1991 (47. évfolyam, 1-24. szám) 1991-02-22 / 7. szám
ADT: Köznevelés, 1991 (47. évfolyam, 1-24. szám) 1991-02-22 / 7. szám

Mint látjuk, elvárás és határozott elképzelés annál inkább volt.

Hasonlóan bájos, amikor 2001-ben – már egy MSZP–SZDSZ-es cikluson túl, fideszes kormányzat alatt – a Széchenyi Terv pályázatán nyertek el otthonra távoktatást támogató számítógép- és internethasználati csomagot:

ADT: Magyar Nemzet, 2001. december (64. évfolyam, 280-303. szám) 2001-12-19 / 295. szám
ADT: Magyar Nemzet, 2001. december (64. évfolyam, 280-303. szám) 2001-12-19 / 295. szám

ADT: Magyar Nemzet, 2001. december (64. évfolyam, 280-303. szám) 2001-12-19 / 295. szám
ADT: Magyar Nemzet, 2001. december (64. évfolyam, 280-303. szám) 2001-12-19 / 295. szám

Az állami elismerések a 2002-es kormányváltás után se szűntek meg: 2004-ben az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetőjeként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresz­tet is átvehette.

A nővér, Mirjam

Mirjam – érthető okokból – eltűnt a közösségi médiából, és látható közéleti közösséget nem vállal sem apjával, sem húgával. Rádiósként, újságíróként kezdte pályáját, többek között a Reutersnél is dolgozott hat évet New Yorkban.

Annál figyelemreméltóbb volt, hogy amikor 2017-es indexes interjújában hazatéréséről nyilatkozott, meglepően szépeket is mondott Magyarországról:

„Eszembe sem jutott (hogy a gyerekei miatt Amerikában maradjon – a szerk.), de én privilegizált helyzetből beszélek: mivel mindketten amerikai állampolgárok, nem vesztettek el semmit, bármikor újra felvehetik a fonalat. Itthon sokkal jobb a bölcsőde- és óvodakultúra, azután az iskola idején majd újragondoljuk az egészet, lehet, hogy egyetemista korukban én fogom visszaterelgetni őket Amerika felé.”

A Hadik Brunch keretében mindenesetre már a WMN-es Csepelyi Adrienn-nel és Mécs Annával (igen, Mécs Imre lányával) ültek le férfias fociközegről, hazaköltözésről, írásról beszélgetni.

A báty, Dávid Ferenc

Hármójuk közül ő rejtőzködik a legjobban.

Polgári munkát végez, bár Facebook-profilján mindkét lánytestvéréről látni nyilvános megosztásokat  – köztük Anna 2018-as rabosításáról is megosztott posztját.

És végül Anna, a legkisebb

Hogy miért ő lett politikus? Talán ahogy a magyar népmesékben, a legkisebb királylány viszi mindig a legtöbbre, és nyeri el a legkisebb királyfi szívét.

A Momentumnál nemcsak karrierpolitikusok ülnek, hanem olyanok, akiknek van szakmájuk. Katka orvos volt, Donáth Anna szociológus…

– nyilatkozta róluk Berg Dániel, és talán nem viccelni próbált.

Donáth Anna 2005-ben érettségizett a békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban, akárcsak évekkel korábban Szabó Tímea (ez veszélyes!). Innen ment tovább az ELTE szociológia szakára, majd Amszterdamban előbb szintén szociológiát, majd migrációs és etnikai tanulmányokat folytatott.

Biztos jó ösztöndíjat csípett meg: a mastersportal szerint ugyanis az Amszterdami Egyetemen 2017-ben az egyéves képzés díja 1906 euró volt (akkoriban is közel 600 ezer forint). Érdekesség, hogy Donáth Anna három évet tüntetett fel az önéletrajzában, miközben a képzés feltehetően 2011-ben is egyéves volt. Hogy a lakhatást kollégiumban vagy társbérletben oldhatta-e meg, nem tudjuk, de még megosztva se lehet nagyon 1000 euró alatt megúszni az albérletet arrafelé.

Nemcsak szakmája van, ő bizony valóban dolgozott is: a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület projektmenedzsere volt egy időben. Gyakornokként megfordult az Európai Bizottságnál és az Európai Kulturális Alapítványnál: a brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnél (EACEA) volt gyakornok 8 hónapon keresztül az Erasmus+-szal (2015 októberétől 2016 áprilisáig) – újabb érdekesség, hogy a Népszabadság pont őt találta meg egy riporthoz:

Donáth Anna Júlia október óta él Brüsszel Saint-Gilles negyedében, fél órára a belvárostól. (...) Annát – aki az egyik uniós intézménynél gyakornokoskodik – szombaton érte az egyik legmeglepőbb élmény.

2016-tól már itthon, a Momentum Mozgalom kötelékeiben kezdett el dolgozni, és 2018-tól annak alelnöke, majd a 2021-as előválasztás után elnöke. 2019 óta a Momentum EP-képviselője.

kapcsolódó

Nekünk azonban európa parlamenti megnyilvánulásai miatt lehet  igazán érdekes: 

Donáth Anna ott próbálja felhasználni a külföldi érdekcsoportokat Magyarország ellen, ahol csak éri.

Puszta kíváncsiságból átfutottuk Donáth Anna EP-felszólalásait: leginkább Magyarországot támadja minden alkalommal, néha Orbán Viktort, néha Lengyelországot is – illetve előbbiek tetszőleges kombinációit.

Csak a főbb gondolatok:

  • Lengyelországot és Magyarországot emlegeti mint megmaradt autokráciákat, akik erkölcstelen háborút folytatnak Európa ellen. 
  • A Pegasus ürügyén is Orbánt akarja elővetetni az EP-vel.
Ez már a sokadik vita, ahol Orbán Viktor igazságtalan rendszeréről beszélünk. Évek óta vitázunk, de a magyar nép eddig üres szavakon kívül valódi segítséget nem kapott az embertelen rendszerrel szembeni harcában. Pedig ez nemcsak a magyar nép, hanem egész Európa harca, és miközben Európa vitázik és tétovázik, addig Orbán Viktor nem ül tétlenül. Kínai kommunista egyetemet, a Fudant hozza Európa szívébe, ezzel generációkat eladósít. Fideszes alapítványokon keresztül a saját zsebébe szervezi ki a nemzeti vagyont és a magyar felsőoktatást, és koncesszióban árulja ki Magyarország autópályáit. Végül, hogy mindezekről elterelje a figyelmet, olyan megosztó törvényt hoz, mely magyart fordít magyar ellen, megbélyegez, megoszt és gyűlöletet kelt.
  • A magyar nép nem egyenlő Orbán Viktorral!
  • Kormányzati cigányellenes kampány indult Magyarországon.
  • A magyar kormány egy évtizede lopja az EU-s pénzeket.
  • Magyarország ma Vlagyimir Putyin európai laboratóriuma.
  • Egy máltai újságírónő meggyilkolását is képes Magyarország és Lengyelország ellen felhasználni.
  • Lengyelországban LMBTI-mentes zónákat vezetnek be, Magyarországon pedofilnak bélyegzik meg a szivárványcsaládokat.
  • A soros finn elnökséget is Magyarország indirekt sározásával köszönti.

És ez mind ott van részletesen, szó szerint – ha valakinek van rá gusztusa, meg lehet nézni, alig hagytunk ki valamit. A fantáziátlanságra épülő ellenzéki bullshitgenerátor műve minden mondata, nem ajánljuk senkinek.

Nos, hallani olyan spekulációkat, hogy az ellenzéki összefogás vezényszóra esetleg Donáth Annára cserélné le az egyre népszerűtlenebb Márki-Zayt .

Micsoda integratív jelölt, és tőle nem is hallani olyat, hogy földönfutóvá tenne minket – ő csupán EU-s beavatkozást követel, kér folyton. Nos, nagyra értékeljük az újabb felelőtlen ötletelést (MZP nem volt elég?), de mi azért még mindig inkább maradnánk Orbán Viktornál és a Fidesznél.

A Donáth-dinasztiára visszatérve pedig vegyük úgy, hogy az egész csak a véletlenek furcsa összjátéka.