Mártha Imre cégénél az állami Kukaholdingra mutogatnak, miközben a felsővezetés bérére 58%-kal többet költöttek 2021-ben

Bár a kétkezi munkások bérének rendezésére nincs mód az csökkent is, de a vezetők fizetésemelésére, és állampapírra jutott pénz.

  • Lassan elfelejtjük, pedig október elején a fővárost még a szemétszállítók sztrájkja tartotta lázban: a dolgozók magasabb béreket, juttatásokat követeltek - cserébe napokig nem vitték el a szemetet.
  • A Budapesti Közművekbe olvasztott Fővárosi Közterület-fenntartó Zr.t éves jelentését megvizsgálva érdekes ellentmondásokra bukkanunk: az egy főre jutó átlagbérek valóban csökkentek, ugyanakkor a felső vezetés és a felügyelőbizottság tiszteletdíjára költött összegek szépen megugrottak.
  • És a nagy nélkülözés közepette azért működik a hosszú távú szemlélet: 9 milliárd forintot MÁK-állampapírokba fektettek.

Éves beszámolóik alapján megpróbáltuk megérteni és visszafejteni a hatalmas innovációként már a budapesti közműholdingba olvasztott közterület-fenntartók bonyolult kifogásait, de csak butábbnak érezzük magunkat.

kapcsolódó

  • Karácsonyék megpróbálkoztak a kukabaloldal-projekttel, de eddig bukó

    Karácsonyék megpróbálkoztak a kukabaloldal-projekttel, de eddig bukó

    Ne feledjük, Karácsonyék hányszor háborodtak fel azon, ha az állam bármilyen feladatot, területet átvett az önkormányzatoktól vagy kifejezetten a fővárostól. Gondoljunk bele: még Demszky is képes volt feladatának ez a részét ellátni, még a 2008-as válság alatt is. Karácsony pedig nem... mindig lehet rosszabb, ugye? Mártha Imrét ugyanakkor hatalmas ünneplés fogadta, amikor épségben visszahozta a kukásautót.

Az alapprobléma, legalábbis a szemétszállítók tiltakozása folytán még nagyobb sajtóvisszhangot kapott kiindulópont:

A „Kukaholding”, azaz az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) szedi be a lakosoktól a szemétdíjat, ám annak csak 80 százalékát osztja vissza a végrehajtó alvállalkozónak, az FKF-nek (a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság általános jogutódja 2021. szeptember 1-től a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság).
Mindezek mellett az FKF arra hivatkozik, hogy ezért évről évre csökken a hulladékgazdálkodásból származó bevételük, és hogy „az FKF bevételeinek mértékét az állami Kukaholding szabályozza”.

A szűkszavú, kissé „megúszós” sajtóközleményekben az állami Kukaholding nem is tagadja a visszatartás-levonás tényét, ők mindig csak azzal vágnak vissza, hogy a törvénynek megfelelően működnek; náluk ugyan nincs kifizetetlen számla – mindent időben vagy a határidő lejárta előtt rendezni szoktak.

Mindemellett azonban: „A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. több forrást juttat a fővárosi céghez, mint a korábbi években”. - írja a közlemény

Az FKF érvelésébe több hiba is csúszott, el is mondjuk hogy mi.

Most akkor a munkamennyiség csökkent?

Karácsonyék tehát a mögé bújnak, hogy az állami Kukaholding megtart magának 20 százalékot, az FKF-nek csak a bevételek 80 százalékát továbbítják. Rendben, de ha ez tényleg így van, akkor az árbevétel-csökkenés csak a volumen/teljesítmény csökkenésével lenne magyarázható.

Forrás: Facebook/Karácsony Gergely

Nos, ezt a feltételezésünket ők maguk erősítik meg a 2020-as beszámolóban:

Az értékesítés nettó árbevételének csökkenését a közszolgáltatói tevékenység keretében végzett hulladékkezelés csökkenése okozta.

Szó szerint itt van, tessék. Ugyanitt jelentősen nőtt a piaci, valamint a hő- és villamosenergia-értékesítés árbevétele is, előbbi a nagyobb mennyiségű piaci hulladékbehozatal miatt. Egyébként a kapcsolt vállalkozásokkal szemben is nőtt az árbevétel, még ha ezek elhanyagolhatóak is az alaptevékenységhez mérten.

Most akkor a Kukaholding veszi el a pénzt, vagy ki szabályozza ezt?

Ugyanis nem igaz a sokat pufogtatott megállapítás sem, hogy „az FKF bevételeinek mértékét a Kukaholding szabályozza”, ha a jogszabály szerinti 80 százalékot (legalábbis Karácsonyék folyton erről beszélnek) megkapják teljesítménytől, árbevételtől függően. A bevételeiknek a mértékét törvény határozza meg, még ha ez nekik kellemetlen vagy annak jogossága esetleg vitatható is.

Törvény szerint elveszik, de mi visszaköveteljük!

Miért nem számlázták ki eddig a különbözetet, ha mégis úgy érzik, jár nekik? Állítólag 2022-ben már elkezdték ezt, de miért csak most, amikor hirtelen sztrájk van, meg kapkodás? Korábban is beszéltek róla.

Meg izé, ha tényleg jogszabály szerint történik a számlázás, akkor ők törvényellenesen szeretnének visszaszámlázni a Kukaholdingnak? Jól értem?

Nahát, Budapest kevesebb pénzt küld, csak nem beszélünk róla?

Kellemetlen elszólás:

...az Egyéb bevételek időarányos csökkenését főként a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatás alacsonyabb összege okozza 2021-ben.

És megint az a fránya Karácsony, lassan fizet: Az FKF Nonprofit Zrt. a Fővárosi Önkormányzattól 2021-ben 5 015 358 ezer forint működési támogatást kapott a köztisztasági közszolgáltatások elvégzésével kapcsolatban, melyből 3 761 524 ezer forint folyt be ténylegesen fordulónapig. Persze lehet, hogy a megállapodás szerint ütemezve kapják meg – ki tudja. Erről nincs szó.

 

Az inverz Robin Hood, azaz több pénzt a vezetőségi embereknek!

Oké, fogadjuk el, hogy a Kukaholding és az állam jól kiszúrt az FKF-fel, és szabotálja őket. Akkor miért növelték a felügyelőbizottság díjazását 2021-re 17 százalékkal/fő?

Értjük, hogy Mártha Imre nagyvonalúan és büszkén szétosztja a tiszteletdíját (bruttó 322 ezer forint havonta) a dolgozók között, de akkor is. A vezető tisztségviselők összesített bérére ráadásul arányosan  58 százalékkal (per hó) költöttek többet 2021-ben a végkielégítésekkel együtt. Ez is igencsak visszatetsző annak tükrében, hogy a teljes szervezet fejenkénti átlagbére valóban csökkent 7 százalékkal 2020-hoz képest – még a létszámcsökkentéssel együtt is.

Tehát a melósokon spórolnak a vezetőség javára, igazi inverz Robin Hood!

A hosszú értelmezési vita után kiderül, hogy ők számoltak rosszul...

Csak nem hangoztatják. A 2021-es (beolvadás miatt csonka) éves beszámoló kiegészítő mellékletében ugyanis egy rossz szót se szólnak a Kukaholdingra, csupán az elszámolás módosulása (rossz értelmezése) miatt (bruttó, azaz költségekkel növelt árbevétel versus nettó, azaz a költségekkel csökkentett árbevétel) 6 milliárddal módosították a mérlegfőösszeget.

Más kérdés, hogy ezért háromoszlopos beszámolót kellett készíteniük, mert a Pénzügyminisztérium állásfoglalása miatt utólag módosítani kényszerültek 2019-ig visszamenőleg – ők (az FKF) csinálták rosszul évekig, és ezt be is ismerik egy vontatott, hosszú magyarázkodás közben.

 

Az FKF „nem tudta kiszámlázni...”de persze ők nem hibások

„Nem tudta kiszámlázni”, netán dilettantizmus vagy tehetetlenség, esetleg rossz menedzsment miatt?

Az FKF a beszámolókészítés napjáig a 2021. második negyedéves szolgáltatói díjat nem tudta kiszámlázni NHKV Zrt. felé, így az az elhatárolások között jelenik meg…

Hogy miért, arról sem esik szó. Ezt már nem magyarázhatják a PM-es állásfoglalással, hiszen ekkora tudniuk kellett a helyes elszámolási módról. De egy átlagos cégnél ha nincs időben kiállított számla, nincs időben befolyó pénz sem. Hiába javítják az eredményt papíron.

Bónusz: ugyanitt azért megjegyzik, hogy a második negyedévre előre (előlegként) megkapták az összeget az NHKV-tól…

Azért állampapírokra csak jutott 9 milliárd

2021 augusztusáig a befektetett pénzügyi eszközökhöz (pl. kötvények) se kellett hozzányúlniuk, összesen 8,9 Mrd van értékpapírokban érintetlenül. El is árulják, hogy 2020-ban MÁK állampapírokat vásároltak – na, csak bíznak az államban, nincs itt semmiféle államcsőd!

A pénzeszközök állománya szépen megnőtt eközben: a bankban négymilliárdos többletet látunk 2021 augusztusában decemberhez képest – nagyrészt pont az NHKV előre fizetése miatt (előleg, mert számlázni ugye még nem tudtak).

 

Nagyrészt ennyi jön át a saját beszámolóikból – és a legkevésbé sem az, amit a sajtónak lobogtatnak az áldozati pózból.

Vélhetően dilettantizmus, tehetetlenség, hozzá nem értés, az adatok szelektív bemutatása – a kukaholding ráadásul idő előtt fizet nekik most már „jófejségből”. Az „inverz Robin Hood” külön említésre méltó, és az, ahogy a létszám- és bércsökkentés mellett képesek voltak a felügyelőbizottságra és a vezető tisztségviselőkre is többet költeni 2021-ben.

Az meg, hogy 2020-ban államkötvényekbe fektettek majdnem 10 milliárdot (tehát bíztak a kormányban!), az külön rendes dolog tőlük még ilyen nehéz időkben is.

Most meg jöhetett a kapkodás és a mutogatás.