A nemek közötti bérszakadékról a multiknál

Nem untatnám a nyájas olvasót sem száraz statisztikákkal, sem pedig társadalmi nemekkel, gondolom egyikre sem kíváncsiak. Írásomban újra a demagógiáé és a képmutatásé lesz a főszerep.

Vegyük azt az alapvetést, hogy a nők fizetése alacsonyabb a férfiakénál. Ennek természetesen számtalan oka lehet. Az egyik az, hogy a nők többnyire felülreprezentáltak olyan szektorokban, amik tipikusan alacsonyan jövedelmeznek (pl. egészségügy, oktatás), többen dolgoznak részmunkaidőben, illetve nagyobb eséllyel hagyják félbe karrierjüket főleg gyermeknevelés, gondozás és a család miatt. Sajnos a diszkriminációról sem szabad megfeledkeznünk.

Ennek kapcsán a hazai SSC szektor irodáinak alsó-, és középvezetői szintjének meglehetős számú érzékenyítő tréningeket szerveznek. Ezeken többnyire a diszkriminációra és a hímsovinizmusra hegyezik ki a mondanivalót, gyakran nem is titkolva azt a célt, hogy a férfiakból bűntudatot, empátiát váltsanak ki.

Ezek mellett gyakran hangzanak el olyan kijelentések is, amelyek esetleg arra ösztönözhetik a tréningek résztvevőit, hogy a nőket egyes munkakörökben hátrányosan megkülönböztetik. Bizony kevés a női autószerelő, a tűzoltó, esetleg a lakatos vagy a hentes. A tágabb kontextus azonban nem említi, hogy ezen munkakörök betöltéséhez nagyobb fizikai erő szükségeltetik. Konzekvensen kihagyják ugyanakkor, hogy viszonylag kevés a férfi varrónő, vagy a kozmetikus.

Az érzékenyítő tréningeken ritkán van szó az állásinterjúk során elhangzó egyéni bértárgyalásokról, pedig a lényeg igazából ez lenne. Hiszen az új belépők fizetése egyáltalán nem vezetői szinten dől el, ez ugyanis színtisztán HR-es felelősség. A jelentkezők már a bérigényükkel érkeznek az interjúkra, majd ezt a HR-es igazítja az adott munkakör fizetési sávjához, miután a jelentkező felvételéről döntenek. A pályázó pedig eldönti, hogy megéri-e neki a felajánlott jövedelem vagy sem.

Mégis, a statisztikák szerint a nők jövedelme alacsonyabb az SSC-szektorban még így is. Mindez annak ellenére, hogy Magyarország Alaptörvénye kimondja (a XV. cikkben), hogy a férfi és a nő egyenlő. Alapvető jogait mindenkinek, megkülönböztetés nélkül biztosítja. Így pedig nemi alapon diszkriminálni valakit alkotmányellenes. Ezúton is szeretnénk mindenkit bátorítani arra, hogyha ilyet lát, tegyen feljelentést!