A Momentum kedvenc románja valójában egy magyarfaló bürokrata

A magyarországi Momentum egyetlen alkalmat sem mulaszt el arra, hogy elmondják, milyen sokra tartják az Európai Ügyészség román vezetőjét, Laura Codruta Kövesit. De lássuk, miféle alakért rajonganak a magyar liberálisok!

Laura Codruta Kövesinek semmi köze nincs a magyarokhoz, magyaros hangzású nevét a férjétől örökölte, amit a válás után megtartott. Nem hibáztathatja senki ezért, előnyös csere egy román név birtokosának.

A magyarokhoz mindössze annyi köze van, hogy amikor a DNA, azaz a román antikorrupciós ügyészség élén állt, akkor éppen politikai leszámolások zajlottak az erdélyi magyarok vezetői ellen. Lássuk a lényeget:

  • Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokos alpolgármestert egyaránt több ügyben megvádolta a DNA. Ráduly egy tusnádfürdői pódiumbeszélgetésen elmesélte a hallgatóságnak, hogy 17 hónapon át napi 24 órán át megfigyelés alatt tartották: kamera, lehallgatókészülék volt az autójában és az irodájában.

Több, mint egy évig nem tölthették be hivatalukat, a csíkszeredai önkormányzat megbénult ez idő alatt.

A vádak között olyan „bűncselekmények” szerepeltek - és ez volt a legkomolyabb ügy -, miszerint a polgármesteri hivatal műemlékvédelmi előírásokat figyelmen kívül hagyva bocsátott ki építési engedélyt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai épületének a hőszigetelésére és felújítására.

Igen, Codruta ilyen pedáns nő, aki odafigyel a műemlékvédelmi szempontok betartására is. Mert Romániában aztán nagyon adnak az ilyesmire! Főleg, ha a magyar - román nem nagyon van - épített örökségről van szó.

Végül mindkét magyar politikus tisztázta magát a vádak alól, az ügyek kivétel nélkül felmentéssel zárultak. Az azonban hozzátartozik az ügyhöz, hogy az érintettek hiába voltak tisztában ártatlanságukkal, mégis abban a tudatban kellett megvárják a vizsgálat végét, hogy amennyiben az ügyészség akarja, börtönbe fogják zárni őket.

Ha kell, akkor találnak valamit. Bármit. Ha mégsem, akkor hamisítanak bizonyítékokat.

Becsületes Laura Codruta irányítása alatt így működött az antikorrupciós hivatal Romániában. Miért is ne csatlakozna Magyarország is?

  • Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szintén hónapokig nem tölthette be hivatalát, egy évig nem hagyhatta el az országot, másfél évig hatósági felügyelet alatt állt, ami azt jelentette, hogy rendszeresen meg kellett jelennie a rendőrségen, közben a vagyonát zárolták.

Ezekre a korlátozásokra azután került sor, hogy a DNA megvádolta egy Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett hitel nem szabályszerű felhasználásával.

A polgármester környezetéből összesen 47 embert hallgattak le, a lehallgatási jegyzőkönyvek több mint 11 ezer oldalt tettek ki. Rendszeresen lehallgatták a lakását, az autóját, az irodáját, nyomozók követték. Aztán egy nap arról értesítették, hogy tévedés történt, bűncselekmény hiányában megszüntették ellene az eljárást.

Mindössze - csak - egy évig kínozták különböző eljárásokkal.

Az ügy lezárulta után a közösségi hálón Antal Árpád jelezte, hogy az ügy nem a személyéről szólt, hanem a magyar közösséget akarták megfélemlíteni.

Ez részben sikerült is, a polgármesteri hivatal alkalmazottai félve végezték a munkájukat, a megyében élő vállalkozók nem mertek részt venni közbeszerzéseken, mert attól féltek, hogy meghurcolják őket.

Mondhatni Codruta megtisztította a háromszéki közéletet. Egy becsületes román rendet vágott a közismerten becstelen székelyek között. Ezek után újra tegyük fel a kérdést:

Miért ne csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez mi is, ha ez a nő áll az élén?

Érdekes egybeesés, de Ráduly Róbert és Antal Árpád elleni eljárások akkor vették kezdetüket, amikor számos székelyföldi önkormányzat autonómiahatározatot fogadott el. Ezt az ügyet pedig éppen a két megvádolt székely politikus képviselte leginkább különböző európai fórumokon.

  • Markó Attila egy többpárti kormányzati bizottság RMDSZ-es delegáltja volt néhány éve, amely a kommunizmus alatt elkobzott javak visszaszolgáltatását és a kárpótlás ügyében döntött.

A románok azonban nem nézték jó szemmel, hogy ingatlanok kerülnek vissza a magyarokhoz, valahogy a magyar intézmények és a magyar politikusok kedvét el kellett venni attól, hogy visszakérjék az ellopott magyar vagyont.

„Dehát pont ezért tartjuk a maszlinaszínű Codrutát” – jutott eszébe a román titkosszolgálat vezetőjének, majd leadhatta a megrendelést a DNA-nál.

Markó Attilát 2012 június 28 -án alapfokon 3 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték amiatt, hogy a visszaszolgáltatási bizottság tagjaként hozzájárult a kommunizmus idején a református egyháztól elvett sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatásához.

Az ítéletet 2014 november 26-án jogerősen 3 év felfüggesztett börtönbüntetésre enyhítették. Mivel még folyamatban voltak, illetve még jelenleg is van folyamatban levő ügy, ezért Markó Attila 2015-ben bejelentette, hogy Magyarországon kér menedéket, mert nem bízik a román igazságszolgáltatásban.

A Markó-ügyek egyik érdekessége, hogy Markó Attilát egy olyan visszaszolgáltatási ügyben is megvádolták, amelyben bizonyíthatóan részt sem vett.

Tudniillik az ülés március 15-én zajlott, amikor Markó Attila, mint minden magyar ember, a sajátjai között ünnepelt Székelyföldön.

Bár Markó Attila ártatlanságában senki nem kételkedik sem Erdélyben, sem Magyarországon, a Momentum és Hadházy Ákos azt a nőt emelik pajzsukra, akinek működése alatt gyakorlatilag tönkretették egy makulátlanul tisztességes ember életét.

Részben Markó Attila ügyéhez kapcsolódik az is, hogy még 2004-ben az állam a visszaszolgáltatási bizottság javaslatára visszaadta a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum egykori épületét a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyének.

A magyar katolikusok azonban megengedték a román gimnáziumnak, hogy továbbra is az épületben működjön.

2013-ban azonban a katolikus egyház úgy döntött, hogy újra életre hívják az egykori marosvásárhelyi katolikus gimnáziumot, és II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium néven iskolát alapítanak.

A terveket a helyi tanács 2014 novemberében jóváhagyta, 2015 augusztusában határozat született az iskola létrehozásáról.

Az akkori prefektus  azonban megtámadta a katolikus gimnázium alapításáról szóló tanfelügyelőségi határozatot, a DNA pedig nyomozni kezdett az ügyben: eljárást indítottak Stafan Somesan főtanfelügyelő és Tamási Zsolt igazgató ellen is.

Igen, Romániában ez a korrupció, a felekezeti gimnáziumalapítási visszaélések fojtogatják az államot. Legalábbis Codruta szerint.

Az mellékes kérdés, hogy az említett határozat egy időben létrehozott egy román gimnáziumot is, a katolikus iskolától függetlenül. Azonban annak működésével kapcsolatban nem végzett vizsgálatot a DNA.

A katolikus gimnázium igazgatója, Tamási Zsolt ellen azonban vizsgálat indult. A fordulatot az hozta az ügyben, hogy az ügyészség indoklása annyira kusza volt, hogy azt a bíróság visszautasította.

Ismétlem, még a román bíróság is visszadobta azt, amit a korrupcióellenes ügyészség összehordott! A DNA ugyanis azt rótta fel dr. Tamási Zsoltnak, hogy bár érvényes főtanfelügyelői határozat volt a kezében, tudatában kellett lennie annak, hogy törvénytelen módon hozza létre a katolikus iskolát.

dr. Tamási Zsolt több mint egy éven keresztül hatósági felügyeletet alatt állt, az ország területét nem hagyhatta el, igazgatói tevékenységét és hivatását nem gyakorolhatta, az iskolába nem léphetett be. Ahhoz is törvényszéki határozat kellett, hogy rövid időre családjával elmehessen nyaralni, illetve ahhoz is, hogy doktori kutatásaihoz külföldi könyvtárakat felkereshessen.

Ugye, milyen jó kezekben van az Európai Ügyészség? Hadházy, Donáth, Cseh és a többi felvilágosult azt szeretnék, ha ez a nő vizsgálná a magyar kormány ügyeit.

Kérdezem én, mi baj is lehetne ebből? Hiszen Erdélyben már bizonyított!